0

Danh mục sản phẩm

Hỗ trợ trực tuyến

6478-6479 Đĩa Petrifilm kiểm nhanh tổng khuẩn hiếu khí Neogen

 

Xuất xứ

Neogen - Mỹ

Mã sản phẩm

6478-6479

Nhà Cung Cấp

Công Ty TNHH TBKHKT

Trung Hải

Xem thêm>>>

 

 

 • Đặt hàng
 • Thông tin của bạn

  6478-6479 Đĩa Petrifilm kiểm nhanh tổng khuẩn hiếu khí Neogen

  • Số lượng

 

- Kết quả trong vòng: 24 giờ

- Petrifilm là phương pháp tối ưu để kiểm tra :

 • Nền mẫu môi trường
 • Nền mẫu nguyên liệu
 • Nền mẫu bán thành phẩm
 • Nền mẫu thành phẩm

- Đạt tiêu chuẩn quốc tế

 • AOAC® PTM Performance Tested Method℠
 • AOAC® OMA Official Method of Analysis℠
 • NF VALIDATION by AFNOR CertificationNCIMS