0

TRIỂN KHAI CÀI ĐẶT HỆ THỐNG EVIDENCE INVESTIGATOR BIOCHIP TẠI TRUNG TÂP PHÁP Y TPHCM

 

Sau thời gian dài thử nghiệm, đánh giá phương pháp, tính năng ưu việt của hệ thống công nghệ Biochip (Randox - Anh), Ngày 16/11/2018, Công ty TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC KỸ THUẬT TRUNG HẢI đã cùng với TRUNG TÂM PHÁP Y TPHCM triển khai cài đặt thành công hệ thống Evidence Investigator Biochip. 

TRUNG TÂM PHÁP Y TPHCM là đơn vị sự nghiệp y tế công lập có thu trực thuộc Sở Y tế có chức năng tổ chức thực hiện giám định pháp y trên địa bàn thành phố; nghiên cứu khoa học và tham gia đào tạo, đào tạo bồi dưỡng trong lĩnh vực pháp y. Số lượng mẫu ở trung tâm nhiều trong khi đó cần phải yêu cầu thời gian cho kết quả sớm. Vì thế công nghệ Biochip là giải pháp tối ưu giúm cải thiện năng suất lao động. Hệ thống Biochip kiểm nhóm độc chất DOA I bao gồm: 

Amphetamine
Barbiturates
Benzodiazepine 1
Benzodiazepine 2
Buprenorphine
Cannabinoids
Cocaine metabolite (Benzoylecgonine)
MDMA
Methadone
Methamphetamine
Opiates
Phencyclidine
Tricyclic Antidepressants (TCAs Generic)

 

         

 

Các tin khác