0

TRUNG HẢI THAM DỰ TRIỂN LÀM THIẾT BỊ VÀ CÔNG NGHỆ THỬ NGHIỆM VINALAB 2019

Trung Hải đồng hành cùng triển lãm thiết bị và công nghệ thử nghiệm VinaLAB2019

Cùng với 17 đơn vị khác trong lĩnh vực kiểm nghiệm, Trung Hải đồng hàng cũng Hội các Phòng thử nghiệm Việt Nam VinaLAB trong triển lãm Thiết bị và công nghệ thử nghiệm 2019. 

Một số hình ảnh tại triển lãm 

 

Các tin khác