0

Danh mục sản phẩm

Hỗ trợ trực tuyến

6475-6477 Petrfifilm kiểm nhanh nấm men, nấm mốc

 

Xuất xứ

3M - Mỹ

Mã sản phẩm

6475-6477

Nhà Cung Cấp

Công Ty TNHH TBKHKT

Trung Hải

Xem thêm>>>

 

 

 • Đặt hàng
 • Thông tin của bạn

  6475-6477 Petrfifilm kiểm nhanh nấm men, nấm mốc

  • Số lượng

 

- Cho kết quả trong vòng: 48-72 giờ

- Petrifilm là phương pháp tối ưu để kiểm tra :

 • Nền mẫu môi trường
 • Nền mẫu nguyên liệu
 • Nền mẫu bán thành phẩm
 • Nền mẫu thành phẩm

- Đạt tiêu chuẩn quốc tế 

 •  AOAC® PTM Performance Tested Method℠
 • AOAC® OMA Official Method of Analysis℠
 • NF VALIDATION by AFNOR Certification