0

KỸ THUẬT PHÂN TÍCH NHANH VI SINH THỰC PHẨM BẰNG PETRIFILM 3M

Các học viên tham gia sau khóa đào tạo này được trang bị đầy đủ kiển thức phân tích vi sinh trong thực phẩm bằng phương pháp Petriflilm, và có chứng nhận đào tạo khóa học do Viện y tế công cộng TPHCM cấp.

Các tin khác