0
 • Tư vấn các giải pháp kĩ thuật đáp ứng theo yêu cầu khách hàng
  •  Cung cấp, hướng dẫn và đào tạo:

   

  • Cung cấp các thiết bị, dụng cụ, hoá chất và vật tư tiêu hao, môi trường cho các phòng thí nghiệm.
  • Hướng dẫn sử dụng thiết bị, các qui trình thao tác thực hiện trên test thử, kit thử…
  • Phối hợp với các Phòng thí nghiệm chuyên sâu, Viện chuyên ngành…tổ chức các khóa đào tạo phương pháp thử nghiệm, cấp chứng nhận theo AOAC, TCVN cho khách hàng là các phòng lab.

   

  •  Tư vấn các giải pháp kỹ thuật:

   

  • Tư vấn cách bố trí, thiết lập phòng thí nghiệm vi sinh, kháng sinh, hóa lý đáp ứng theo tiêu chuẩn ISO 17025.
  • Tư vấn các giải pháp hiện đại ứng dụng trong Nông nghiệp công nghệ cao.
  • Tìm kiếm các công nghệ mới, các nguồn cung cấp thiết bị thích ứng với điều kiện của các Nhà máy sản xuất trên sản phẩm cụ thể.