0
  • Kỹ thuật phân tích nhanh vi sinh trong thực phẩm bằng phương pháp Petrifilm - 3M
  • Nhằm mục đích hỗ trợ cho các công ty, xí nghiệp có năng lực kiểm nghiệm tiếp cận phương pháp kiểm nhanh vi sinh trong thực phẩm, giúp hỗ trợ cải thiện công tác kiểm nghiệm nhanh chóng, hiệu quả hơn. Công ty TNHH Thiết bị Khoa học kỹ thuật Trung Hải phối hợp với Viện y tế công cộng thành phố Hồ Chí Minh tổ chức khóa đào tạo "Kỹ thuật phân tích nhanh vi sinh trong thực phẩm bằng phương pháp Petrifilm - 3M".